In 1916 werd de eerste school gesticht die gestoeld was op een vernieuwende visie op onderwijs. Sinds dat jaar zijn er steeds weer nieuwe partijen opgestaan die een school wilden stichten die recht deed aan hun visie op de maatschappij, het kind en ontwikkeling. Vooral de laatste jaren lijkt er weer meer behoefte te ontstaan aan ruimte voor eigenheid. Verschillende initiatieven komen van de grond waarin leerkrachten en bestuurders ervaringen opdoen met andere manieren van evalueren en verantwoorden. Zij delen deze ervaringen graag met u. Voorbeelden ervan treft u binnenkort aan op deze website.